İSTİFHAM-I İNKÂRÎ


İSTİFHAM-I İNKÂRÎ
Gr: Menfî cihetle sual sormak. (İnkâr ettiğini bildirir şekilde "Olmaz" diyen birisine karşı, "Olur mu? diye sormak gibi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.